Lista e projekteve të nisura prej 12-muajsh

Lista e projekteve të nisura prej 12-muajsh
1 STAR2 (Support to Territorial and Administrative Reform)
2 Municipalities for Europe
3 Twinning Project " Support to the implementation of anti-corruption policies in Albania"
4  
Dokumentet e bashkangjitur
Ministri i Shtetit për Çështjet Vendore, shpalli për konsultim publik Raportin fillestar të Projektit STAR 2 “ Mbështetje për reformën(...) 16-05-2017