Aktivitetet publike të programuara Qershor-Korrik 2017

Qershor 2017
1 Takim konsultativ me përfaqësues të Bordeve të Kullimit
2 Tryezë pune me përfaqësues të Agjencisë së Zbatimit të Reformës Territoriale
3 Mbledhje koordinimi teknik me përfaqësues të UNDP mbi vijimësinë e projektit STAR2
4 Konsultim me aktorët e shoqërisë civile mbi raportin filelstar të projektit STAR 2
5 Mbledhja e 3 e Komitetit Drejtues të projektit të binjakëzimit për politikat kundër korrupsionit
Korrik 2017
1 Pjesëmarrje në mbledhjen e përbashkët të krerëve të agjencive anti-korrupsion të rajonit, Trieste- Itali
2  
3  
4  
Dokumentet e bashkangjitur
Ministri i Shtetit për Çështjet Vendore, shpalli për konsultim publik Raportin fillestar të Projektit STAR 2 “ Mbështetje për reformën(...) 16-05-2017