Koordinatori

Lorena Pullumbi
Email:       lorena.pullumbi@ceshtjetvendore.gov.al
Tel:           04-22-77359
Adresa:    Blv: "Deshmoret e Kombit", Tiranë
Orari:       E Hënë - E Enjte  08:00 - 16:30
              E Premte              08:00 - 14:00