Harta me 61 bashki

Harta me 61 bashki miratuar nga Kuvendi i Shqipërisë më 31 korrik 2014

 

Propozimet për ndarjen e re Administrativo-Territoriale të Shqipërisë

1. 30 NJËSI TË QEVERISJES VENDORE

2. 39 NJËSI TË QEVERISJES VENDORE

3. 47 NJËSI TË QEVERISJES VENDORE

4. 57 NJËSI TË QEVERISJES VENDORE

5. 63 NJËSI TË QEVERISJES VENDORE