Postuar më: 08 Qershor 2017

DENONCO, në zbatim të VKM nr.473, datë 01.06.2017, çdo rast të përfshirjes ose nxitjes apo kërkesës për përfshirjen e punonjësve të administratës shtetërore në veprimtari politike apo në mbështetje të një partie politike ose kandidati në zgjedhje