Postuar më: 10 Korrik 2017

Publikohet për konsultim Raporti Vjetor i Monitorimit 2016 i SNKK 2015-2020

Janë të lutur të gjithë aktorët e interesuar të dërgojnë komentet e tyre në formë elektronike deri në datën 14 Korrik 2017, pranë zyrës së MSHCV tek adresa: mcv.ministri@ceshtjetvendore.gov.al

Ju mund të shkarkoni dokumentin tek linku në vijim: shkarko