Postuar më: 16 Maj 2017

Publikohet për konsultim raporti i projektit STAR 2

Janë të lutur të gjithë aktorët e interesuar të dërgojnë komentet e tyre në formë elektronike deri në datën 26 Maj 2017, pranë zyrës së MSHCV tek adresa: mcv.ministri@ceshtjetvendore.gov.al

Ju mund të shkarkoni dokumentin tek linku në vijim:shkarko