Kontakt

DENONCO, në zbatim të VKM nr.473, datë01.06.2017, çdo rast të përfshirjes ose nxitjes apo kërkesës për përfshirjen e punonjësve të administratës shtetërore në veprimtari politike apo në mbështetje të një partie politike ose kandidati në zgjedhje

 

 

Tel:  +355 42 277455

E-mail: mcv.ministri@ceshtjetvendore.gov.al 

Adresa: Blv "Dëshmorët e Kombit" Këshilli i Ministrave, Tiranë, Shqipëri

 

* Të gjitha fushat janë të detyrueshme