Kontakt

Tel:  +355 42 277455

E-mail: mcv.ministri@ceshtjetvendore.gov.al 

Adresa: Blv "Dëshmorët e Kombit" Këshilli i Ministrave, Tiranë, Shqipëri

 

* Të gjitha fushat janë të detyrueshme